Wat is Acupunctuur?

Acupunctuur is een ruim 3000 jaar oude geneeswijze en een van de pijlers van de Traditionele Chinese Geneeswijzen. Zij is in staat klachten te verlichten, genezen en voorkomen. Pijn en stress wordt verminderd, weerstand wordt vergroot net als de totale conditie en balans. De kracht van TCG (Traditionele Chinese Geneeswijze) is dat de mens in zijn geheel wordt gezien. Er wordt gekeken naar de klacht, lichamelijk/geestelijk/emotioneel, maar ook de invloed van de omgeving, de achtergrond, het werk etc.

Het doel van de behandelingen is een verstoorde energiebalans (de klacht) te herstellen, de energie te versterken en de bloedcirculatie te bevorderen. In de behandeling gebruik ik dunne steriele naalden die ik op acupunctuurpunten zet. Deze punten liggen op meridianen (energiebanen in het lichaam) en hebben invloed op de vele functies van de verschillende organen en orgaansystemen.

Een eerste afspraak duurt ongeveer anderhalf uur
In dit gesprek - de intake - zal ik u onder andere vragen naar uw eet-, drink-, en leefgewoonten; uw slaappatroon, uw energieniveau, eventueel de menstruatiecyclus, vorige doorgemaakte ziekten en alle overige bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn voor de behandeling. Het voelen van de pols en kijken naar de tong is een belangrijk onderdeel voor de uiteindelijke vorming van de diagnose.

Alle volgende consulten duren drie kwartier tot een uur.
Het aantal afspraken dat nodig is om een klacht te verhelpen c.q. verlichten is hier niet aan te geven. In grote lijnen kan men zeggen dat acute klachten snel verholpen kunnen zijn, en dat voor chronische klachten meer behandelingen nodig zijn.

Wanneer?
Acupunctuur is een geneeswijze die geschikt is voor een groot aantal klachten. Ook als aanvullende behandeling wanneer u al behandeld wordt door huisarts of specialist.
Indicaties vind u op de website van de Zhong.